Sct. Michaelis Kirkegård

Sct. Michaelis Kirkegård næsten emmer af historie og kultur. Den ligger i centrum af den moderne by og bliver derfor nemt en adgangsvej fra en del af byen til en anden. Man render lige igennem! Men kirkegården er netop en mulighed for at stoppe op og mærke mødet mellem stilheden og roen fra en svunden tid og larmen fra livet lige nu.
Kirkegården omfatter 10.000 m2 og fylder næsten en hel karré i Fredericias karakteristiske karréstruktur. Den er anlagt samtidig med kirken i 1668 og var de første 200 år meget større end behovet. Jorden lejedes derfor ud til forskellige formål: Pryd og nyttehaver, tobaksdyrkning og tørreplads.
I slutningen af 1800-årene blev kirkegården intenst udnyttet; de mange smalle gange er et levn herfra. Kirkegården rummer et væld af forskellige gravsteder, hvor de store er de ældst bevarede. Man har i tidens løb opdelt mange gravsteder, når familierne rejste fra byen og ikke længere blev begravet her.

Indretning

En nord-syd og en øst-vest gående allé fører mod kirken og deler kirkegården op i en nordlig og en sydlig del. Den sydlige del er mere tæt i vegetationen og har en del markante gravminder. I den nordlige del findes en lavere bevoksning. Her er urnegravene placeret.

Markante gravsteder

En vandring på kirkegården er som at gå gennem byens historie. Her er begravet avlsbrugere og købmænd, fabrikanter og håndværkere, skolebestyrere og læger, præster og arbejdere ved jernbanen.

Små og store gravsteder, nogle mere anonyme end andre, men mange, der kalder på opmærksomheden, og gør turen til en særlig oplevelse.

Praktiske oplysninger

Vendersgade 30C, 7000 Fredericia

Kirkegårdens areal: 13.200 m2

 
  

 

 
Sct._Michaelis_Kirke
Til forsiden af Fredericia KirkegårdeSitemap - Oversigt over alle siderUdskriv
Webdesign | CMS