Assistens Kirkegård


Den store kirkegård ved den gamle bys nordvestlige udkant danner en rolig overgang til den nyere bydel uden for voldene. Kirkegården ligger som nabo til volden og voldgraven, og der skabes derved mulighed for en naturoplevelse af de helt specielle.
Udsigten ind over voldene fra kirkegården er en ekstra gevinst ved besøget på Assistens Kirkegård.
Indretning
Kirkegården deles op af to asfaltveje kantet med allétræer. Vejene forløber østvest og nordsyd.
På østvest strækningen er alléen af søjleeg, på nordsyd strækningen er det søjleavnbøg.
Enkelte stier og pladser er med chausséstensbelægning og øvrige stier med perlestensbelægning.
Der er fire urneplæner med plader, de ukendtes plæner, urnegravsteder i forskellig udformning og et stort areal med traditionel kistebegravelse.
Ca. 100 gravsteder er bevaret for eftertiden på grund af gravstedets særlige kulturhistoriske kvaliteter, og næsten lige så mange gravsten er opstillet i kirkegårdens østside, for at eftertiden kan aflæse den historie, stenene fortæller.

Praktiske oplysninger

Vesterdalsvej 1A, 7000 Fredericia.

Kirkegårdens areal: 42.100 m2.

P-plads langs Vesterdalsvej samt ved kirkegårdens indgange. 


 


 

 

 
Assistents Kirkegård
Til forsiden af Fredericia KirkegårdeSitemap - Oversigt over alle siderUdskriv
Webdesign | CMS